رزومه کار

نام و نام خانوادگی : حسین خزائی                                                        
شماره شناسنامه و کد ملی: ۵۰۰۰۰۴۹۵۳۵
تاریخ تولد :  تیر ماه ۱۳۷۱

شماره تماس:

۰۹۱۲-۹۳۳۸۵۲۳

سوابق تحصیلی :
دیپلم : تاسیسات بهداشتی ساختمان سال (۱۳۸۹)
کاردانی پیوسته : تاسیسات وتهویه مطبوع سال (۱۳۹۲)
کارشناسی ناپیوسته : مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی سال (۱۳۹۴)

عضویت در گروه مکانیک : کانون مهندسین محمودآباد (۷۳)
عضویت در گروه مکانیک : کانون مهندسان محمودآباد
عضو کاربر ویژه درپورتال مهندسان تاسیسات ایران www.hvacportal.ir
عضو پایگاه علمی مهندسی تاسیسات ساختمان ایران
عضو انجمن مهندسان تاسیسات حرارتی و برودتی ایران

مهارت های رایانه ای :
نرم افزار نقشه کشی عمومی   AutoCad  
نرم افزار تخصصی نقشه کشی تاسیسات مکانیکی (autocad mep)
گواهینامه دوره آموزشی ۲درجه  ICDL

 

 

سوابق نظارتی :

ناظر تاسیسات مکانیکی مجتمع فرهنگی و ورزشی امام (فریدونکنار) سال ۱۳۸۶

ناظرومسئول تاسیسات مکانیکی گروه تاسیساتی یاسین (محمودآباد) سال ۱۳۸۷۱۳۹۵

ناظرومسئول تاسیسات مکانیکی مجتمع اشکان (محمودآباد) سال ۱۳۸۸

ناظرومسئول تاسیسات مکانیکی شهرک آبی کنار (ایزدشهر) سال ۱۳۸۸۱۳۹۰

ناظر تاسیسات مکانیکی پروژه نارنجستان ۲ (ایزدشهر) سال ۱۳۹۰-۱۳۹۲

ناظرومسئول تاسیسات مکانیکی پروژه تجاری مسکونی فرهانی (بابلسر) سال ۱۳۹۳

ناظرومسئول تاسیسات مکانیکی پروژه مسکونی ایرانیان (سرخرود) سال ۱۳۹۳

ناظرومسئول تاسیسات مکانیکی ومعاون گارگاه  پروژه تجاری مسکونی در حال احداث کوه نور(ایزدشهر) سال ۱۳۹۷-۱۳۹۹

 

سوابق طراحی واجراء:

طراحی واجراء تاسیسات آبرسانی و دفع فاضلاب  ۳ واحد ویلایی(۸۰۰ متر مربع آقای مهندس مختاری وحسینی)

(محمودآباد و خشت سر) سال ۱۳۹۱۱۳۹۲

طراحی واجراء تاسیسات آبرسانی و دفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتور ۴ واحد آپارتمانی (۱۰۰۰ متر مربع آقای  ولی زاده) (سرخرود) سال ۱۳۹۳

طراحی واجراءتاسیسات آبرسانی ودفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتوروخط درین کولر ۳ واحدآپارتمانی

(۷۵۰ مترمربع آقای نصیری ومهندس مختاری)(سیاهرودسر) سال ۱۳۹۳

طراحی واجراء تاسیسات آبرسانی و دفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتوروخط درین کولر ویلای تریبلکس

 (۹۰۰ مترمربعآقای  الوند)(نوشهر) سال ۱۳۹۳

طراحی واجراء تاسیسات آبرسانی وسیستم آبیاری قطره ای باغ کشاورزی(۲۶۷۰ متر مربع آقای  مهندس حسینی)

(خشت سر) سال ۱۳۹۳

طراحی واجراء تاسیسات آبرسانی و دفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتور ۱ واحد ویلایی (۲۶۰ مترمربع آقای  مهندس کیائی)

(ایزدشهر) سال ۱۳۹۳

بازسازی تاسیسات آبرسانی و دفع فاضلاب ۲ واحد ویلایی (۵۳۰ مترمربع آقای  مهندس اسماعیلی)(خشت سر) سال ۱۳۹۴

طراحی واجراء تاسیسات آبرسانی و دفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتوروخط درین کولر۳ واحد ویلایی

 (۱۳۰۰ مترمربع آقای مهندس خلیلی ودرکایی)(سیارکلا) سال ۱۳۹۴

طراحی واجراء تاسیسات آبرسانی و دفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتوروخط درین کولر  ۱ واحد آپارتمانی

 (۲۷۰ مترمربع آقای  علیپور) (تلیکسر) سال ۱۳۹۴

طراحی واجراء تاسیسات آبرسانی و دفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتوروخط درین کولر  ۲ واحد آپارتمانی

 (۴۳۰ مترمربع آقای  دکترآقاجانپور) (تلیکسر) سال ۱۳۹۴

بازسازی تاسیسات آبرسانی و دفع فاضلاب ۱ واحد ویلایی (۲۰۰ مترمربع آقای  بابایی) (فرهنگیان) سال ۱۳۹۴

طراحی واجراء تاسیسات آبرسانی وسیستم هوا  کارواش (۱۳۰۰ مترمربع آقای  مختاری)

 (خشت سر) سال ۱۳۹۴

طراحی واجراء تاسیسات آبرسانی و دفع فاضلاب ۲ واحد ویلایی (۶۰۰ مترمربع آقای  مهندس خلیلی)

(کهلوکاج) سال ۱۳۹۴

طراحی واجراء تاسیسات آبرسانی و دفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتوروخط درین کولر ویلای تریبلکس

 (۷۵۰ مترمربع آقای سلطانی) (خشت سر) سال ۱۳۹۴

طراحی واجراءتاسیسات استخر روباز(۸۶ متر مربع آقای سلطانی)( خشت سر) سال ۱۳۹۴

طراحی واجراء تاسیسات آبرسانی وسیستم آبیاری قطره ای باغ مرکبات (۳۰۰۰ مترمربع آقای  دایی)

(محمودآباد) سال ۱۳۹۴

طراحی واجراء تاسیسات آبرسانی و دفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتوروخط درین کولر ویلای تریبلکس

(۱۱۰۰ متر مربع آقای اخوان) (سرخرود) سال ۱۳۹۴

طراحی واجراءتاسیسات آبرسانی ودفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتوروخط درین کولر ۳ واحدآپارتمانی

 (۶۸۰ مترمربع آقای رحمانی)(خشت سر) سال ۱۳۹۵

طراحی واجراءتاسیسات آبرسانی ودفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتوروخط درین کولر ۱۲ واحدآپارتمانی

 (۱۸۲۵ مترمربع آقای مهندس حسینی)( خشت سر) سال ۱۳۹۵

طراحی واجراء تاسیسات آبرسانی و دفع فاضلاب مجتمع ورزشی شهدا سیارکلا  (۴۷۰۰ مترمربع آقای مهندس خلیلی)

(سیارکلا) سال ۱۳۹۵

طراحی واجراء تاسیسات آبرسانی و دفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتوروخط درین کولر ویلای تریبلکس

(۱۰۰۰ متر مربع آقای حسینی) (کوه تیار) سال ۱۳۹۵

طراحی واجراء تاسیسات آبرسانی و دفع فاضلاب سالن کنسرت  (۸۳۰۰ متر مربع آقای مهندس محمدی)

 (نور) سال ۱۳۹۵

طراحی واجراء تاسیسات آبرسانی و دفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتور۲ واحد ویلایی (۴۰۰ متر مربع آقای محمدی)

 (خشت سر) سال ۱۳۹۵

بازسازی تاسیسات دفع فاضلاب ۱ واحد ویلایی (۳۲۰ متر مربع آقای  میرشمسی) (فرهنگیان) سال ۱۳۹۵

طراحی واجراءتاسیسات آبرسانی ودفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتوروخط درین کولر ۲ واحدآپارتمانی

(۱۸۰ متر مربع آقای مهندس اسماعیلی)(خشت سر) سال ۱۳۹۵

طراحی واجراءتاسیسات آبرسانی ودفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتوروخط درین کولر ۱ واحد تجاری مسکونی

(۴۶۰ متر مربع آقای محمدزاده)(خشت سر) سال ۱۳۹۵

اجراءتاسیسات آبرسانی ودفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتور تالار پذیرایی (۲۱۳۴۰ متر مربع آقای سلطانی)

(خشت سر) سال ۱۳۹۵

بازسازی موتورخانه تاسیسات مکانیکی پاسگاه سرخرود (۱۵۰۰۰ مترمربع آقای ثقفی) (سرخرود) سال ۱۳۹۶

طراحی واجراءتاسیسات آبرسانی ودفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتوروخط درین کولر ۸ واحد تجاری مسکونی

 (۱۶۰۰ مترمربع آقای مهندس علوی)( فریدونکنار) سال ۱۳۹۶

طراحی واجراءتاسیسات آبرسانی ودفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتوروخط درین کولر ۲ واحد ویلایی

 (۳۱۰ مترمربع آقای نیک پی)(خشت سر) سال ۱۳۹۶

طراحی واجراءتاسیسات آبرسانی ودفع فاضلاب مرغ داری صنعتی(۳۸۰۰۰ متر مربع آقای سلطانی)

(خشت سر) سال ۱۳۹۶

بازسازی تاسیسات آبرسانی و دفع فاضلاب ۱ واحد ویلایی (۱۳۰ مترمربع آقای  بابازاده)

(خشت سر) سال ۱۳۹۶

طراحی واجراءتاسیسات آبرسانی ودفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتوروخط درین کولر ۵ واحد تجاری مسکونی

 (۷۱۵ متر مربع آقای شهسواری)( خشت سر) سال ۱۳۹۷

طراحی واجراءتاسیسات آبرسانی ودفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتور ویلای تریبلکس

 (۹۷۰ متر مربع آقای مهندس سیفی)( خشت سر) سال ۱۳۹۷

طراحی واجراءتاسیسات استخر روباز(۲۴ متر مربع آقای مهندس سیفی)( خشت سر) سال ۱۳۹۷

طراحی واجراءتاسیسات آبرسانی ودفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتور ۲ واحد ویلایی

(۲۷۰ متر مربع آقای عباسی)( خشت سر)سال ۱۳۹۷

طراحی واجراءتاسیسات آبرسانی ودفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتوروخط درین کولر ۱ واحد ویلایی

(۱۹۰ مترمربع آقای افسر)( خشت سر) سال ۱۳۹۷

طراحی واجراء تاسیسات آبرسانی وسیستم آبیاری قطره ای باغ کشاورزی(۵۷۶۳ متر مربع آقای  مرادی)

(سرخرود) سال ۱۳۹۷

طراحی واجراءتاسیسات آبرسانی ودفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتور ۱ واحد تجاری مسکونی

 (۲۳۰ مترمربع آقای محمدزاده)( خشت سر) سال ۱۳۹۷

طراحی واجراءتاسیسات آبرسانی ودفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتور ۱ واحد مسکونی

 (۵۳۵ مترمربع آقای دایی)( خشت سر) سال ۱۳۹۷

طراحی واجراءتاسیسات آبرسانی ودفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتوروخط درین کولر ۱ واحد ویلایی

(۲۸۳مترمربع آقای مهندس سلطانی و حسینی)( خشت سر) سال ۱۳۹۸

طراحی واجراءتاسیسات آبرسانی ودفع فاضلاب وسیستم گرمایشی رادیاتوروخط درین کولر ۱واحد ویلایی

 (۲۶۳متر مربع آقای مهندس حسینی)( محمودآباد) سال ۱۳۹۸

طراحی واجراءتاسیسات آبرسانی و گرمایش استخر روباز 

 (۳۵متر مربع آقای مهندس حسینی)( خشت سر) سال ۱۳۹۸

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *